28 април 2010

* * *

Черна обувка, лъсната до съвършенство. До нея още една.
Панталон с гладко изгладени ръбове. До него още един.
Ръка, скрита в строга тъмна риза. До нея още една.
Тяло на мъж. До тяло на жена.
Едно до друго. Едно за друго.

2008

Няма коментари: